Projekty

Ponuka obsahuje celú stavbu v kocke

 • _Novostavby
 • _Rekonštrukcie
 • _Nízkoenergetické stavby
 • _Interiéry
 • _Záhrady

Každý proces projektu bude zastrešený bez Vašich zbytočných starostí

 • Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie
  • Architektonické štúdie a návrhy
  • Vizualizácie na vysokej úrovni
  • Tendrové podklady
  • Marketingoké podklady pre predaj stavby
  • Dokumentáciu pre územné rozhodnutie
  • Projekt pre stavebné povolenie
  • Realizačný projekt
  • Výkaz výmer stavby
  • Projekt skutočného vyhotovenia
 • Doplnkové služby zastrešujúce celú stavbu
  • Vybavenie územného rozhodnutia, zastúpenie klienta na úradoch a zabezpečenie potrebných podkladov
  • Vybavenie stavebného povolenia, zastúpenie klienta na úradoch a zabezpečenie potrebných podkladov
  • Vybavenie kolaudácie stavby, zastúpenie klienta na úradoch a zabezpečenie potrebných podkladov
  • Zabezpečenie najoptimálnejšieho financovanie stavby
  • Hrubý odhad nákladov stavby
  • Rozpočet stavby
  • Odborný odhad stavby
  • Zameranie stavby
  • Odborný stavebný dozor
  • Tepelnotechnický posudok stavby pred rekonštrukciou
  • Zabezpečenie potrebného stavebného materiálu a stavebných prác
  • Spolupráca pri výbere dodávateľa stavby
 • Čiastkové projekty
  • Prípojky
  • Elektroinštalácie
  • Vodovodné a kanalizačné rozvody
  • Vykurovanie
  • Vzduchotechnika
  • Nízkoenergetické systémy
  • Strechy a drevené konštrukcie
  • Statické posudky