• Barbora Macánková
  • Ing. arch.
  • Slovenská technická univerzita Bratislava - Fakulta architektúry
    Odbor - Experimentálna a environmentálna architektúra

  • 2007_2009 cakov-makara, Atelier of architecture, interior and design, Bratislava
    2009_SODA studio, Slovak Office of Design and Architecture, Bratislava
    2009_dnes Vlastná architektonická kancelária, Holíč

Najširší záber odbornej praxe tvoria budovy pre bývanie a polyfunkčné budovy. Skúsenosti nadobudnuté na riešení obytných komplexov so stovkami obytných jednotiek ako aj na rodinných domoch pre jednu rodinu, od luxusnej architektúry po úsporné riešenia, vytvárajú pevnú platformu pre riešenia projektov. Profil tvorby odpovedá veľmi širokému spektru architektúry pre bývanie. Vnášanie princípov nízkoenergetických stavieb je samozrejmosťou vyplývajúcou z doby. "Bývanie musí byť krásne a funkčné, musí sa prispôsobiť vášmu životu a nie váš život bývaniu, ktoré vás bude zväzovať."

Doterajšia architektonická tvorba zahŕňa aj rozsiahle polyfunkčné komplexy vytvorené pre služby, administratívu, šport, výroby...