Rodinné domy Škarniclovská

Škarniclovská ulica, Skalica,

Rodinné domy pre „dvoch bratov“ sa nachádzajú v pamiatkovej zóne v centre mesta Skalica. Projekt mal vyriešiť umiestnenie dvoch rodinných domov na príliš úzkych parcelách a ich vnútornú dispozíciu , tak aby zodpovedala požiadavkám investora na funkčnosť domu a zároveň požiadavkám na presvetlenie vnútorných priestorov. Návrh podlieha aj regulatívom pamiatkovej zóny, ktoré prísne určujú pôdorysný tvar, čo komplikuje situáciu ešte viac. Nakoniec sa tento problém podarilo úspešne vyriešiť viacerými urbanistickými a architektonickými riešeniami. Tieto riešenia skrývajú NOW HOW pri problematike dostať priame slnečné svetlo aj tam, kde inak nesvieti. Pri riešeniach tohto typu sa vyhýbam technológiám, ide len o správnu kompozíciu priestorov a tvarov. V súčasnosti je jeden z rodinných domov v realizácii.

|