In Vino

Modra, _v spolupráci s cakov-makara

Vinársky závod v Modre. Stavba je nominovaná na cenu CE.ZA.AR (cena za architektúru) 2010 v kategórii občianske budovy. Cenu udeľuje Slovenská komora architektov.

|