Diagnostika stavby

Popudinské Močidľany,

Diagnostika stavby obsahuje posudok tepelnotechnického stavu stavby, konštrukčnotechnického stavu a architektonická analýzu. Diagnostika slúžila ako podklad pred rekonštrukciou. Hľadalo sa také riešenie fasády, ktoré by v najväčšej miere zlepšilo celkový stav stavby. Zistil sa potrebný rozsah a hrúbka tepelnej izolácie. Odhalili sa príčiny konštrukčných defektov stavby. Vlhkosť stien v interiéry môže mať súvislosť s tepelnými mostami v konštrukcii, dôvodom nemusí byť zatekanie alebo zlá izolácia základov. V takom prípade sa dá vlhnutiu stien zabrániť správne navrhnutou tepelnou izoláciou. Súčasťou diagnostiky je aj architektonická analýza, aby sa dal potenciál stavby využiť čo najlepšie pre skvalitnenie bývania.

|