Vinohradnícke domy

Hliníky, Skalica,

Toto zadanie malo ukázať novú tvár klasického vinohradníckeho domu na obmedzenom pôdoryse 10mx6m. Malo ukázať vinohradnícky dom v situácii obytného priestoru pre prechodné alebo trvalé bývanie. Hospodárske priestory sa minimalizovali a boli nahradené obytnými a garážou. Manipulovala sa z myšlienkou spájať dvojicu vinohradníckych domov stojacich vedľa seba do jednej obytnej jednotky, aby sa dosiahol väčší obytný priestor.

|