Bytové jadro

Pod hájkom, Skalica,

Rekonštrukcia hygienického bytového jadra pre potreby klienta. Realizačný projekt s rozpočtom. Projektová dokumentácia slúžila ako podklad pre stavebné povolenie.

|