Interiér dennej časti

Skalica,

Interiér novostavby. Bez rozvodov sietí. Veľmi vhodná fáza, kedy sa začne plánovať interiér. Nemusia sa zohľadňovať existujúce riešenia. Ideálne je, keď sa projekt interiéru rieši súčasne s projektom stavby a stavba sa prispôsobí potrebám interiéru. Interiér je nakoniec to, v čom bývame.

|