Pod Kaplnkou

Holíč, pod Loretánskou kaplnkou,


Projekt: Pod kaplnkou - 6 polyfunkčných bytových domov
Autor: Ing. arch. Barbora Macánková
Investor: MERY, s.r.o.

Miesto: Holíč, námestie pod Loretánskou kaplnkou
Rok: 2010
Stupeň: AŠ, DÚR

|